Fotballsesongen ute er no over for alle laga til Tambar Fotball, og fleire av laga har trekt inn i Naustdalshallen og treningar der.
Treningstidene for dei fleste av laga til fotballgruppa er no klare. Som ein kan sjå av dei, har ein kutta ut eiga fotballtrening for dei yngste gruppene. Dette har styret i fotballgruppa gjort i samarbeid med barneidretten, og ein oppfordrer dei yngste til å delta på varierte treningar med barneidretten på mandagar og torsdager.
I tillegg oppfordrer fotballgruppa om at alle fotballspelarar deltek på god og variert friidrettstrening på torsdagane.

Vinterens treningstider i Naustdalshallen er redusert i forhold til tidligare for fotballen sin del. Alle laga som har fått tildelt treningstid, har fått ein time med halltrening pr. veke.
Grunnen til redusert treningstid, har ein samanheng med at styret for Naustdalshallen har auka leiga kraftig dei siste to åra. Fotballgruppa har difor redusert ein del på treningstidene, for å halde treningsavgifta til spelarane på eit moderat og levlig nivå.

Om været framover blir snøfritt og mildt, kan sjølvsagt kunstgrasbana brukast til treningar framover.