I samband med smittefaren ved Koronaviruset blir all organisert aktivitet gjennomført av Tambarskjelvar Fotball avlyst frå og med i dag, torsdag 12.mars 2020.
Dette gjeld alle former for samlinger, treningar og kamper, både i Naustdalshallen og Naustdal stadion. I fyrste omgang gjeld dette ut april månad.

Desse bestemmelsane er i samsvar med retningslinjer gitt frå NFF, All breiddeidrett vert avlyst ut april.

Meir info og oppdatering på andre arrangement som vert avlyst framover, finn du på heimesida til NFF Sogn og Fjordane.