Grunna koronapandemien vert 2020-sesongen komprimert til tre månadar. Den vil strekke seg frå august til oktober. Som følgje av dette skal det avviklast mange kampar i løpet av kort tid. Difor har vi utarbeidd treningskalender som tek føre seg veke for veke. Oversikta finn du her: Treningskalender 2020