Jentelaget til Tambarskjelvar er vertar når eit samarbeidslag mellom Florø og Dale kjem til Naustdal stadion sundag 9. august kl 15:00 for å spele treningskamp. Dette blir første treningskamp på Naustdal stadion sidan utbrotet av den globale koronapandemien.

sjekkliste kamp

Det skal førast liste over alle deltakarar på kamparena:
spelarar, trenarar, dommar og publikum.
Desse listene skal arkiverast i ti dagar i tilfelle smittesporing blir naudsynt i etterkant.