Tambarskjelvar Fotball har fått ny leiar, etter at Espen Langedal gav seg tidligare i år. Den nye leiaren er Sven Carlsen, og fotballgruppa har dermed fått ein erfaren kar i sjefsstolen, både som tidligare fotballspelar og blant anna som trenar og dommar i klubben. I tillegg har Sven sete i styret til Tambarskjelvar Fotball dei siste par åra.

Sven får med seg Bjørn-Ole Hjørnevik som nestleiar og styremedlemene Gunnar Naustdal, Ann Kristin Nigardsøy, Gunn Kristin Steindal, Tore Personbråten og Frank Cirotzki.

Bilde: Sven Carlsen er Tambarskjelvar Fotball sin nye leiar. Foto: Frank Cirotzki.