Neste veke blir det fotballkampar og sjå på Naustdal stadion, når «Sunnfjordserien» sparkar sesongen i gang. «Sunnfjordserien» er eit alternativ til den ordinære serien i regi av fotballkretsen, og som navnet beskriv, er dette ein serie for klubbane i Sunnfjord kommune (Naustdal, Førde, Gaular og Jølster).

Kor lenge «Sunnfjordserien» vil vare, er enno usikkert. Dette er heilt avhengig av kor lenge smittetiltaka rundt Koronapandemien vil vare. Så fort det blir åpna opp for «normale tilstander» og fotballkretsen er klar med serieoppsettet, vil «Sunnfjordserien» bli erstatta med ordinert seriespel.

Kampar og dommere vil bli fortløpande oppdatert i stadion-kalender.