Tambar Fotball arrangerer fotballfest for spelarar, trenarar, lagleiarar og dommere torsdag 7.april kl.18:00. Festen vil som tidligare bli arrangert i aulaen på skulen i Naustdal.

Fotballfesten skulle egentlig gått av stabelen før jul. Men på grunn av koronaepedemien og smitteverntiltaka som vart sett i kraft då, måtte ein utsette den.
Styret i fotballgruppa yngste å ha ein markering av fjorårets fotballsesong før årets sesong blir sparka igang, og difor blir den arrangert no i starten av april.

Fotballfesten denne gongen vert noko enklare i høve til dei tidligare fotballfestane til Tambar Fotball, men alikevel står dei viktigaste innslaga på programmet også i året fest. Programmet vil sjå omtrent slik ut:

Åpning av årets fest
-Presentasjon av spelarer på alle lag
-Matøkt – Pølse m/brød og brus til alle
-Utdelig av pris til årets spelar
-Utdeling av Fair Play-prisen
-Utdeling av pris til årets dommer
-Utdeling av Tambar Fotball sin Ærespris
-Festen er gratis !

Vi håper alle laga og spelarane som deltok i sesongen 2021 har muligheit å stille på festen.