Tambar Fotball feira seg sjølv fredag kveld, der dei inviterte laga frå 10 år og eldre til fotballfest i kantina på skulen. Kvelden inneholdt presentasjon av alle laga, prisutdelingar, mat, drikke og flott musikk frå Synnøve Skjærli. I tillegg hadde vi også i år lotteri med mange «søte» premier, der eine bordet hadde meir vinnarlukke enn resten.

Desse fekk prisar i kveld:

J10, J11/12, G11 og G12: alle spelarane fekk utdelt pris for god innsats denne sesongen.

Årets spelar
G13/14: Nima Berntsen Lama

Årets spelar
J13/14: Thea Hukseth

Årets spelar
G15/17: Martin Hjørnevik Kibsgaard

Årets spelar
J15/17: Una Clausen Thingnes

Årets spelar
A-lag: Martin Skilbrei

Fair Play prisen: Tambar J15/17

Årets dommer: Truls Savland Røyseth

Årets innsatspris: Espen Langedal og Jan Magne Langedal

Årets hederspris: Svein Arne Nordheim

Bilder frå årets fotballfest finn du under, i godt stokka rekkefølge 🙂


Bilde over: Årets spelar J13/14, Thea Hukseth.


Bilde over: Årets hederspris, Svein Arne Nordheim.


Bilde over: Mange priser skulle delast ut denne kvelden!


Bilde over: Tambar G13/14.


Bilde over: Nokre av årets a-lagsspelarar.


Bilde over: Tambar G15/17.


Bilde over: Tambar G12.


Bilde over: Årets innsatspris, Espen og Jan Magne Langedal.


Bilde over: Nokre av Tambar J10.


Bilde over: Desse trenarane og lagleiarane takker for seg!


Bilde over: Tambar J15/17 + nokre J13/14 som har hospitert opp på jentelaget.


Bilde over: Årets spelar G13/14, Nima Berntsen Lama.


Bilde over: Tambar J11/12.


Bilde over: Tambar J15/17.


Bilde over: Tambar G11.


Bilde over: Årets spelar G15/17, Martin Hjørnevik Kibsgaard.


Bilde over: Årets spelar a-lag, Martin Skilbrei.


Bilde over: Synnøve Skjærli framførte flott musikk.


Bilde over: Tambar J13/14.


Bilde over: Årets dommer, Truls Savland Røyseth.


Bilde over: Nokre av dommerne som har vore i aksjon denne sesongen.


Bilde over: Årets spelar J15/17, Una Clausen Thingnes.